דוד המלך 32, חניון תחתון במלון המלך שלמה.
0544772280