רכב הגוש, ליד מינצר ספרים
פתוח: 8.30-18.308.30-12
טלפון  02-6223906