תקנון האתר ומדיניות משלוחים

תקנון האתר ומשלוחים

חנות צ'ימיגג הינו אתר האינטרנט של חנות המפעל המקורית העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL
הסכם זה פונה לנשים וגברים כאחד.
"צ'ימיגג" הינו מותג בבעלות  "סופרמדיה" – רון דוד. יהייה רשאית לשנות תקנות אלו מעת לעת לפי שיקול דעת.
התקנון המחייב יהיה זה אשר פורסם באתר במועד המכירה.
כל המוצרים באתר כוללים מע"מ  לשרותכם נקודות רכישה באילת.
הרכישה דרך האתר לא מקנה הנחת מועדון לקוחות (חבר, ארגון המורים וכדו'), ההנחה ניתנת ברכישה טלפונית על מחיר המחירון בלבד.

דמי משלוח
  1. דמי המשלוח ייגבו מהקונה
  2. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מאיתנו וזאת בתיאום מראש באשר למקום ומועד האיסוף.
  3. מוסכם כי במקרה של הזמנה באיסוף עצמי ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.
    החנות תשריין את המוצר רק אם נעשתה הזמנה ותשלום בפועל באמצעות האתר.
תקנון ותנאי רכישה
1. הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה במלואו 
2. חנות צ'ימיגג משמשת כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים באינטרנט.
3. רשאים לרכוש באתר בני 18 ומעלה, בעלי דואר אלקטרוני אימייל.
4. אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה הוא תנאי הכרחי לתוקף העסקה
5. הוראות תקנון זה יחולו על כל רכישה בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב ביינכם לבין החנות.
6. רכישת מוצר באתר אינטרנט זה בצורת מילוי טופס הזמנה או הזמנה טלפונית מהווה את הסכמתכם לקבל ולאשר את התקנון.
7. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף,
    תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה לא כולל סופי שבוע ,שבת, ערבי חג וחול מועד.
8. יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכו' מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"קונה".
9. לאחר ביצוע ההזמנה עם אישור חברת האשראי ואישורן - ההזמנה תטופל ותשלח.
10. לידיעתכם הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
11. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל המזמין הודעה מתאימה ולפיה יידרש המזמין ליצור קשר טלפוני עם המשרד הראשי לצורך הסדרת אישור העסקה. אם לא, תחשב העסקה כבמבוטלת.
12. מוצר המופיע באתר במחיר :0 ש"ח או ללא ציון מחיר - אין התחייבות לספקו. מקורו בטעות ויש לברר מחיר לפני רכישה.
13. 1. אי אלו טענות ותלונות לגבי חוסרים של חלקים ו/או פריטים במשלוח לא יתקבלו לאחר 30 יום מהתאריך הנקוב בקבלה!
13. 2. באחריות הלקוח לבדוק שקיבל את כל המוצרים שהזמין לפי המפורט בקבלה
13. 3. באחריות הלקוח לבדוק שלא חסרים חלקים במוצרים שרכש

ביטול עסקאות
1. הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. 
2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר,
   אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל המשרד הראשי.
3. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח ב-120 ₪ ש"ח גם אם משלוח המוצר שבחר היה חינם.
   חובת החזרת המוצר לחנות על הלקוח ועל חשבונו.
4. אם סופק המוצר לקונה, חלה חובת החזרת המוצר אל החנות, על ידי הלקוח ועל חשבונו.
    מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא במוצר ו/או באריזתו.
5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום 120 ₪ גם אם טרם קיבל את המוצר, במידה והמוצר נשלח.
6. ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו (לדוגמא: צ'ימיגג  וכדו') .בהפחתת דמי שימוש-לפי ערך השכרה.
7. חנות צ'ימיגג תהיה רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
   הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בהזמנה.
   אם אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה המכירה, רשאית חנות צ'ימיגג לבטל את המכירה, ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. 
   חנות צ'ימיגג לא תהיה אחראית לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עוגמת נפש שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי,,
   לרבות נזק כספי בגין איחור בהספקה. או אי הספקה.
8. רכישת מוצר תוגדר ככזאת אך ורק אם מולאו כל פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על גבי ההזמנה והעסקה אושרה ע"י חברת האשראי.
9. למען הסר ספק: הזמנת מוצר באתר בלבד ללא מסירת פרטי האשראי לא תיחשב כרכישה!
   וחנות צ'ימיגג תהיה פטורה מהתחייבות או הספקת הסחורה.

שירות לקוחות
1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר,
    מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל חנות צ'ימיגג בדואר אלקטרוני office@chimigag.com

אבטחת מידע פרטיות בחנות
1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת .
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

כללי
1. כל התמונות הסברים והאביזרים המופיעים באתר הן להמחשה בלבד, ט.ל.ח ההסברים שווים בשפה לזכר ולנקבה.
3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר חנות צ'ימיגג,
    אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החברה.
4. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
5. ט.ל.ח - נפלה טעות בתיאור המוצר או במחיר המחירון, או במחיר המבצע או המשלוחים,
   לא יחייב הדבר את חנות צ'ימיגג ובתנאי שתיידע את הלקוח על הטעות.
    הרכשיה באתר-החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטי הלקוחות על מנת ליידע
   את הלקוחות בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין אותם.אלה אם כן ביקש הלקוח/ה להסיר את פרטיו.
    סמכות שיפוט 
על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי המשפט בירושלים.

אחריות על תיקי צ'ימיגג -האחריות מכסה: רוכסן, תפרים, רצועות. תקלות הנובעות מפגם בייצור בלבד.
אין אחריות לתכולה מכל סיבה שהיא.או כל פגיעת רכוש, ו/או גוף כולל צד ג'. 
לגבי פריטים אחרים האחריות למוצרים הנמכרים באתר ניתנים ע"י היבואנים והספקים השונים.
תיקונים- לרשותכם מעבדת תיקונים ומתפרה במחיר סימלי, ללא הגבלת שנה.

תקנון המשלוחים
"צ'ימיגג" בהנהלת "סופרמדיה" – רון דוד תהייה רשאית לשנות תקנות אלו מעת לעת, לפי שיקול דעת.
התקנון המחייב יהיה זה אשר פורסם באתר במועד המכירה.

אספקה: עד 14 ימי עסקים, בדרך כלל בשעות 8.00-17.00 . ניתן לקבל גם במקום העבודה. כדאי לציין עוד טלפון למקרה שאין אפשרות להשיגכם.
 לפי תקנון "דואר שליחים" של דואר ישראל"
ניתן לקבל מיידית באיסוף עצמי ממספר מקומות בארץ בתיאום במייל או טלפונית. 054-4772280 או wats up
 
אזורי משלוח חריגים:
אילת והערבה, רמת הגולן, מושבים, קיבוצים, ד.נע, ישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברשימת החריגים - אספקה עד 14 ימי עבודה.
 אספקה למקומות אלה תבוצע לבית הלקוח או או למזכירות היישוב, בהתאם לתיאום איתכם.
 
חנות צ'ימיגג לא תהיה אחראית לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עוגמת נפש שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין איחור באספקה.

טיפ לאלו שבאזורים חריגים.. כדי לקבל בהספקה מהירה יותר, אם תציינו שם של עיר קרובה אליכם. ולציין בהתראה טלפונית שעה מראש,
וכך תוכלו לתאם עם השליח מפגש, כמה שיותר קרוב אליכם.

זמן הספקה מתייחס להזמנות שיתקבלו עד השעה 12.00- לא כולל הזמנות שיבוצעו בשישי - שבת, ערב חג, חג וחול המועד.
בקשה חריגה, או אחרי השעה 12.00 ניתן לבקש בנוסף בטל' 054-4772280 או WhatsApp  - רון דוד (לא בשבת וחג).
 
כל המוצרים נמצאים במלאי אלא אם צוין אחרת אנו עושים כל שביכולתנו לאספקה מהירה.
 
"צימיגג" רשום כסימן מסחר מס' 229365 ברשם הפטנטים,  CAMP4U- רשום כסימן מסחר מס' 334927 ברשם הפטנטים.
כל המשתמש בשם ללא רשות מהבעלים בכתב, יועמד לדין ללא התראה.
צ'ימיגג - תיק לגג הרכב המקורי 
• הרכישה באתר בטוחה ומאובטחת. אתר מאובטח SSL  • מכבדים את כל כרטיסי האשראי  וביט BIT
התמונות באתר להמחשה בלבד ומוגנות בזכויות יוצרים
..