הנחיות משרד התחבורה

אין ספק שכריות האוויר הקיימות ברכב בהתאם לתקינה האירופית או הפדראלית.
מהוות אמצעי בטיחותי חשוב בכלי הרכב שתפקידם העיקרי לספוג חלק מהאנרגיה הנוצרת במהלך תאונה,
ולמזער נזקים שיכולים לקראות לרוכבים ברכב.
ולכן כל דבר שיכול לשבש את פעולת כרית האוויר בזמן תאונה לא מקובל ולא מאושר. אם זה קשירת מטען כך שעוברות
דרך חלל הרכב או אפילו כל חפץ אחר שהתווסף לתא הרוכבים ברכב – אסור.

להנחיות משרד התחבורה בעניין אי הפרעה לפעילות כריות אוויר ברכב  >>

לעמדת משרד התחבורה בנושא שימוש בצ’ימיגג ברכב פרטי >>

×
דילוג לתוכן