נשיאה ונסיעה בטוחה

פנינו בתחילת שנת 2015 למשרד התחבורה (לפני שהופיעה התקנה החדשה) שיבהירו לציבור הנהגים את הסכנה האפשרית בהפרעה לפעילות תקינה של כריות אוויר קרי וילון צד.

בהמשך לפנייתך מצורפת תקנות התעבורה של קנדה בנושא הבטחת מטענים בכלי רכב (2005).
לכן, אודה לפנייה רשמית למשרד התחבורה (שר התחבורה, מנכ"ל, מנהל אגף הרכב)
לנושא תיקון התקנות המתאימות בתקנות התעבורה לכללים לנשיאת מטענים ברכב פרטי.
 
וכן, בצרוף התקינה הקנדית בנושא אבטחת מטענים ברכב נוסעים.
 
ללא עדכון תקנות התעבורה בהתאם (כמו בקנדה) לא יהיה ניתן לאכוף ולפקח בנושא חשוב זה.
 
כמו כן, אודה לפנייתך למועצה לצרכנות ולגופים העוסקים בסטטיסטיקה של תאונות דרכים בישראל לאסוף נתונים על תאונות דרכים שנגרמות כתוצאה ממטענים מסוכנים בכלי רכב פרטיים.
Motor Vehicle Act
Motor Vehicle Act Regulations
Note: Check the Cumulative Regulation Bulletin 2014
for any non-consolidated amendments to this regulation that may be in effect
[includes amendments up to B.C. Reg. 187/2014, November 17, 2014]

Division 35 - Cargo Securement
A person must not load a vehicle so as to
(a) obscure the driver's view ahead or to the right or left side,
(b) interfere with the free movement of the driver's arms or legs,
(c) obstruct access to emergency equipment, or
(d) interfere with the safe operation of the vehicle in any other manner.
[en. B.C. Reg. 113/2005, Sch. 1.]

 
מתוך התקינה הקנדית. שהם היו חלוצים בנושא כה חשוב.
שהרי הטכנולוגיה מתפתחת וכך גם אמצעי הבטיחות בסביבת הרכב, לא ייתכן שיצרני גגונים ומנשאים למינהם ימנעו מהטנולוגיה לפעול בשעת חירום, רק משום שזול יותר להתקין עם רצועות העוברות בחלל הרכב.

לשמחתנו משרד התחבורה מיום 9-2-15 אימץ את הדרישה. וזו לשונה:
 
"איסור מוחלט להתקין באופן זמני או קבוע על אביזר או מתקן על גג הרכב או בתוכו בצורה שתפגע בפעילותם התקינה של כריות האוויר לרבות כריות צד (וילון)"

אנו פיתחנו ווי תפס ייחודיים אשר עומדים בהתאם לדרישות החדשות, שממוקמים מתחת לגומית המשקוף ברכב כך שכאשר פותחים את הדלת אינם נופלים, ואינם מפריעים לתקינות  כריות האויר.

חשוב לזכור לפני שנוסעים עם מטען על גג הרכב, אם זה מנשא, או תיק גג, או גגון. לוודא הידוק חזק של המטען / תכולה לרכב, כך שלא תיפרדו ממנה בנסיעה ולא תזיקו לרכבים והנוסעים סביבכם.


עוד משהוא חשוב שיגביר את בטיחות הנסיעה שלכם

חל איסור להרכיב ציפוי בשמשה האחורית של הרכב
מצ"ב נוסח תקנת תעבורה 356, שים לב לסעיף (ד).

(א) ברכב מנועי יותקנו שמשות כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה, שיהיו במצב תקין ושיאפשרו ראייה ברורה דרכן.
(ב) כל שמשה המותקנת ברכב תהיה עשויה זכוכית בטחון או חומר אחר שאישר מנהל האגף לרכב.
(ג) באוטובוס ששנת ייצורו 1981 או לאחריה ובכל רכב אחר ששנת יצורו 1985 או לאחריה תהיה השמשה המותקנת בחזית הרכב עשויה זכוכית בטחון רבודה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.
(ד) לא יירשם רכב ולא יחודש רשיונו של רכב שהשמשה הקדמית והאחורית והשמשות שליד המושבים הקדמיים המותקנות בו, כולן או מקצתן, צופו בחומר ציפוי, בין בהתזה, בין בהדבקה ובין בכל דרך אחרת.

בברכה
סגן מנהל בכיר אגף הרכב משרד התחבורה.
 
מרכז הזמנות ומידע 24 שעות
1800200333
צרו קשר:

טלפון:   026255388

דוא"ל:  
office@chimigag.com
 
.