המדריך לרכישה חכמה

מי שחכם, קונה צ'ימיגג מקורי !

המדריך לרכישה חכמה בקרוב...למי שאיכות ומוצר מקורי חשוב באמת יעדיפו צימיגג

מה כדאי לדעת על הרכב שלנו?
 

עומס מותר

בכל ספר רכב מופיעות הוראות הקובעות:

מה המשקל המקסימאלי שמותר להעמיס על הרכב, כולל משקל הנהג והנוסעים

מה המשקל המקסימאלי שמותר להעמיס על גג הרכב

מהו לחץ הצמיגים, הקדמיים והאחוריים, הנדרש לרכב במצב עמוס

מה הגובה המקסימאלי (מעל פני הקרקע) של מטען שמותר להעמיס על גג המכונית

לפני העמסת הרכב, רצוי לבדוק מה הן הוראות היצרן של הרכב,

ולמלא הוראות אלו בקפדנות, מטעמי בטיחות.

 

הובלה על גג הרכב

כשמעוניינים להוביל מטען גם על גג הרכב..

לשים לב שמטען המחובר לגג הרכב יהיה קשור ומאובטח בצורה המרבית.

אסור שתהיה לו יכולת תנועה או גלישה בעת סיבוב או בבלימה חזקה.

יש לוודא שמשקלו של המטען שמובילים על הגג, אינו עובר את המשקל המותר על פי הוראות יצרן הרכב.

אסור שמטען המובל על גג הרכב יחרוג מהחלק הקדמי או החלק האחורי, ומצדי הרכב..- לכן צ'ימיגג מגיע ברוחב עד 0.90 מ,

אין לעבור בגובה מ -1מטר אחד. המלצתנו רצוי לא יותר מ0.50 מ'  

חובה לוודא שלחץ האוויר בכל ארבעת הצמיגים הוא תקין ותואם את הגדרות היצרן עבור רכב עמוס.

נהיגה ברכב כשהוא עמוס דורשת מהנהג התאמה לתנאים. יש להקפיד על מהירות בהתאם.

להאט בהדרגה לפני סיבובי. בלימה עם מרחק בלימה גדול יותר ולהימנע ככל האפשר מבלימות פתאומיות.