אישור משרד התחבורה

נשיאה ונסיעה בטוחה - הנחיות משרד התחבורה

נשיאה ונסיעה בטוחה – הנחיות משרד התחבורה

בדיקתנו (שערכנו בחודש דצמבר 2014) מול משרד התחבורה לעניין הפרעה לכרית אוויר צד נמסר לנו בתשובה כי:
המדובר בשינוי מבנה להלכה ברכב.
 
אין ספק שכריות האוויר הקיימות ברכב בהתאם לתקינה האירופית או הפדראלית.
מהוות אמצעי בטיחותי חשוב בכלי הרכב שתפקידם העיקרי לספוג חלק מהאנרגיה הנוצרת במהלך תאונה,
ולמזער נזקים שיכולים לקראות לרוכבים ברכב.
ולכן כל דבר שיכול לשבש את פעולת כרית האוויר בזמן תאונה לא מקובל ולא מאושר. אם זה קשירת מטען כך שעוברות
דרך חלל הרכב או אפילו כל חפץ אחר שהתווסף לתא הרוכבים ברכב.
לעיניות דעתי בתקן הישראלי שפורסם או שעובדים על פרסומו בנושא קשירת מטענים, יש לשים דגש גם כן על קשירת מטענים
ברכבים פרטיים ואחרים ולכסות ככל האפשר את הנושא כולו.

לעמדת משרד התחבורה בעניין הפרעה לכריות אוויר ברכב  >> לחצו כאן

מסקנות – מתוך חוות דעת שכתב אלכס ליבסטר

לאור הממצאים, העובדות והבדיקות שערכתי הנני בדעה כי:

1. לשיטות בהן רצועות הרתום אינן עוברות בחלל הפנימי של תא הנוסעים (שיטות 1 ו 2 בפרק “הממצאים” בחוות דעת זאת) אין כל השפעה ממשית על תפקודה של מערכת הגנה אקטיבית מפני פגיעה בנהג ובנוסעים בעת תאונת דרכים בכלל ועל תפקודה של מערכת כריות האוויר בפרט.
שימוש בשיטות אלה בטיחותי למדי ולא מהווה סכנה עודפת לנהג ולנוסעים בעת תאונת דרכים.

2. שימוש שיטה בה רצועות הרתום עוברות לרוחב החלל הפנימי של תא הנוסעים (שיטות מס’ 5 בפרק “הממצאים” בחוות דעת זאת) מהווה פגיעה ממשית בתפקודן של כריות אוויר וילון כהגדרתן בפרק “רקע מקצועי לחוות הדעת” בשל הימצאותן של רצועות הרתום בתוואי המיועד לתפקודן של הכריות.
בעת הפעלתן של כריות אוויר וילון יחסמו הרצועות את תוואי הכריות אשר תוכנן ע”י יצרן הרכב.
בשל כך, בעת תאונת צד או בעת התהפכות הרכב, עלולות הכריות שלא להגן כראוי על הנהג ועל הנוסעים בפני פגיעת ראש חמורה כתוצאה מהתאונה. יתר על כן, עלול המצב להחמיר את הפגיעה וזאת בשל תוואי לא מבוקר של פתיחת הכריות.
לשם שמירה על רמת הבטיחות המקורית של הרכב שמצויד בכריות אוויר וילון, יש להימנע משימוש בשיטה הנ”ל לרתום של המנשא המתקפל אל גג הרכב.

אלכס ליבסטר
א. ליבסטר יעוץ הנדסי לרכב

×
דילוג לתוכן